Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Ruột dài từ mũi đến chân
Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.
(Là cái gì?)