Câu đố về vật dụng:

Hai đầu Nam Bắc xa xôi
Đường xa mang nặng cần tôi bạn cùng
Là cái gì?