Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có cửa Thần Phù
Có núi Ba Vì ba ngọn xếp chung?