Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về du lịch Bắc Ninh
Hằng năm mười bảy, tháng giêng hội chùa
Gốc nguồn đạo Phật thuở xưa
Tháp Hòa Phong dựng, có tên chùa gì?