Câu đố về đồ vật:

Gỗ kia muốn nhắn nhờ tôi
Ra tay gạt, xát bóng trơn lạ thường?