Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào danh tiếng nghìn xưa
Lũy Thầy, đất Quảng, đổ em tên gì?