Giáng sinh lại đến đón xuân về
Tiết giá trời đông lạnh tái tê
Khắp phố chung vui lòng rộn rã
Ngàn sao lấp lánh tỏa muôn bề

Ngân vang vọng mãi hồi chuông đổ
Nguyện chúa tâm linh vẳng tiếng thề
Đức chúa ban cho lời thánh kệ
Muôn đời tha thiết nỗi say mê.