Trên cao, sao nhảy phóc xuống rồi

Một, hai, ngàn, vạn ánh sao bơi

Chờ trăng, sao dưới sông chen chúc

Ông sao đèn lẫn với sao trời...

 

Hết con đò dọc, lại xuống đò ngang

Ngày ngày tôm cá chở đầy khoang

Đêm nay, chở những... con thuyền giấy

Muôn màu lờ lững giữ không gian...

 

Nghĩ gì, chú cá miền nước lợ

Đuôi cứ quẫy hoài, mắt nhướn lên

Hay là muốn hóa thành... nhựa

Theo đèn cá chép dáng... nghênh nghênh.