Hay nói ầm ĩ

Là con vịt bầu

Hay hỏi đâu đâu

Là con chó vện.

Hay giăng dây điện

Là con nhện con

Ăn no quay tròn

Là cối xay lúa

Mồm thở ra gió

Là cái quạt bờm

Không ăn cỏ non

Là con trâu sắt.