Chú ong vàng thức dậy

Từ rất sớm tinh mơ

Ong bay đi khắp nơi

Tìm hoa và hút mật.

 

Chú ong vàng làm việc

Chăm chỉ và mê say

Trời hôm nay nắng gắt

 Đôi cánh chú vàng lên!

 

Chiếc túi đầy ắp mật

Chú quay về tổ thôi

Đường bay này bỗng ngắn

Dù túi nặng mật rồi!

 

Như chúng em chăm chỉ

Học siêng-ngoan mỗi ngày

Vui từng nét chữ

Điểm mười sẽ...nở hoa!