Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ghé qua Thạch Động, Mũi Nai
Có quần đảo ở kề bên, hữu tình?