Câu đố về vật dụng:

Gặp người xoa mắt lay tay
Xa người vắt vẻo trên dây đợi chờ
Là cái gì?