Câu đố về thực vật:

Em là con gái làng quê
Con mặc nhiều áo nép gần bên cha
Là cây gì?