Câu đố về thức ăn:

Em đây cùng họ với khoai
Ruột trong trắng muốt, bên ngoài vàng tươi?