Câu đố là gì:

Nghe tên ngỡ ác thú
Gặp rồi hoá bạn thân
Bao chuyện xa chuyện gần
Nó mách em biết hết?