Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đường lên Ải Bắc mây mù
Nơi nào Nguyễn Trãi chia tay cha mình?