Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đứng trên bờ biển Hà Tiên
Nhìn ra Phú Quốc, bãi gì nổi danh?