Câu đố về đồ vật:

Cả đời cần mẫn loay hoay mãi
Đường kim mũi chỉ cũng hay thuê?