Câu đố về thực vật:

Thân nhẵn bóng, đứng giữa trời
Cũng đàn con nhỏ vui cười lá chao
Là cây gì?