Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đục rồi cất. 

Cất rồi đục?

Đố là gì?