Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Nam Thiên Thần Tổ” Tản Viên
Có công trị thủy, thờ thiêng đến nào?