Câu đố về thực vật và hoa quả:

Đốt nhiều mà chẳng cháy đâu
Bao nhiêu tóc mọc trên đầu xanh tươi.
Bên nhau thành lũy dưới trời
Lớn lên giúp ích cho người bấy lâu.
(Là cây gì?)