Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Quảng Ngãi, Tam Kỳ
Ghé thăm đảo Lý, cảnh trời đẹp thay?