Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đồng xanh, lúa thóc điệp trùng
Nơi nào Vàm Cỏ, ngày chung đôi bờ?