Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người được nhắc đến nhiều
“Đại Thanh toán Pháp” giúp bao nhiêu người?