Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cận kề giám đốc thường xuyên
Giấy tờ, công việc, riêng tư cũng tròn?