Câu đố con gì:

Con gì bị nhốt trong lồng
Đập luôn thì sống nằm không, chết liền?