Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Dọc sông Ông Đốc về đâu
Anh gì chóp mũi tận cùng nước ta?