Câu đố về thực vật:

Cô kia đáy thắt lưng ong
Lấy chồng sông nước cũng không ngại ngần
Là bó gì?