Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì làm bạn với xôi?