Câu đố tổng hợp:

Đứng xa tưởng thật mặn mà
Đến gần hóa giả đó là cái chi
Là hoa gì?