Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Vũng Tàu biển cả mênh mông
Về thăm Bà Rịa, núi gì hở em?