Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đó đây xây dựng công trình
Ai tìm đến đấy, hỏi nghề nghiệp chi?