Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng lên đoạn đầu đài
Cho trời Yên Bái u hoài đau thương?