Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai đi nhớ ghé Quảng Ninh
Thăm khu di tích mộ lăng vua Trần?