Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai người quê bản Nà Ngần
Tên anh rất đỗi quen thân chúng mình.
Mười ba tuổi đã hy sinh
Đội ta trang sử hy sinh mở đầu.
(Là ai?)