Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đỉnh đầu đất nước Việt Nam
Là nơi cửa khẩu Việt - Trung bao đời?