Câu đố về động vật:

Tỏa hương thơm, chẳng phải hoa
Họ hàng cây cao nhưng mà chẳng hôi
Là con gì?