Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đi thì đứng, đứng thì ngã.
(Là cái gì?)