Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đi nhe răng
Về lại nhe răng
Muốn cây ruộng hoang
Có tôi mới được.
(Là cái gì?)