Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đi khơi, về lộng ngày đêm
Mang về tôm cá giàu thêm nước nhà?