Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì chín đỏ như sao trên trời?