Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền nào trấn Bắc Thăng Long
Do vua nhà Lý một lòng dựng nên?