Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền nằm ở tận sông Hồng
Thờ ông tướng khỏe, có công đánh Tần?