Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền gì ở huyện Chí Linh
Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương