Câu đố về động vật:

Mặt tròn tròn
Tai vểnh vểnh
Đuôi dài
Mình thon thon
Chân nhẹ nhẹ
Chuột hễ nghe
Vùng chạy biến
Là con gì?