Câu đố về động vật:

Có chúa, có thợ, nhiều con
Trăm năm lo cuộc vuông tròn cho cây
Chăm cho hoa kết trái đầu
Tổ tông trăm họ cây cây nối dòng
Là con gì?