Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì tên nhọn tựa răng cưa?
(Là bánh gì?)