Câu đố về vật dụng:

Đem tôi đóng lại sáng choang
Mở ra thì tối bàng hoàng bóng đêm
Là cái gì?