Câu đố về vật dụng:

Mình tròn trùng trục
Cong cong chân dài
Đến ba chục cái
Miệng ngoác ngoác tròn
Úp ngay xuống ruộng
Cá tôm trông thấy
Vội chạy ra xa
Là cái gì?